MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Szegedi csoport vezetősége

Szegedi csoport vezetősége

Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba
Elnök
SZTE TTIK Mikrobiológia Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Prof. Dr. Tanács Lajos
Társelnök
SZTE MGK Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet, egyetemi tanár


Dr. Szalma Elemér
Elnökhelyettes
SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai tanszék, főiskolai docens
Dr. Molnár Erika
Titkár
SZTE TTIK Embertani Tanszék, egyetemi adjunktus
Dr. Krisch Judit
Titkárhelyettes
SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet, egyetemi docensVezetőségi tagok:

Dr. Benkő Kiss Árpád
SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, főiskolai docens
Dr. Juszt Zsuzsanna
SZKTT Eötvös József Egységes Gimnázium, középiskolai tanár
Dr. Körmöczi László
SZTE TTIK Ökológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kurucz Éva
MTA SZBK Genetikai Intézet, tudományos főmunkatárs
Dr. Pauk János
Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged, Biotechnológia Osztály, osztályvezető, igazgató helyettes
Dr. Somogyvári Ferenc
SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, egyetemi docens

Ideart Az oldal 76 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég